/TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12700
IČ : 488 08 199
Číslo účtu : 4005475329/0800
Sídlo spolku : 790 53 Stará Červená Voda č.p. 112
Statutární zástupce spolku : Maceček Jan, 790 53 Stará Červená Voda č.p. 211, macecek.honza@seznam.cz, TM : 725192381 

ZALOŽENÍ, ČINNOST, ÚSPĚCHY A NEÚSPĚCHY TJ SOKOL STARÁ ČERVENÁ VODA.

Jako v celém pohraničí tak i v obci Stará Červená Voda po osvobození v roce 1945 se začalo s osídlením českými, slovenskými ale i občany jiných národností. Přicházeli i mladí lidé, kteří mimo práci měli zájem i o sport. Mnozí s nich se věnovali sportu a fotbalu ve svých původních bydlištích. Postupně se spolu seznamovali, začali uvažovat o svých aktivitách po dlouhé době v míru a rozhodli se založit sportovní klub, kde z počátku převažoval fotbal.

Dle pamětníků hlavními iniciátory a organizátory založení byli: zdejší učitel Korčián, poštmistr Klimčík František, krejčí Pazdera Oldřich, sedlář Jurček Bohumil a zemědělec Špunda Oldřich a další.

Zahájení činnosti bylo v roce 1946 a bylo nutné zajistit hřiště, oblečení (dresy), míče a kopačky, to vše v ne ještě bohatstvím oplývající době se zajišťovalo velmi těžce. První hřiště na vhodné louce bylo na horním konci obce v Nové Červené Vodě za Hudcovým a Heckelovým.

- první dresy s získaly za body tak zvané šatenky ze sbírky od občanů. Sbírku prováděl Pazdera Oldřich a zahradník Vinklárek.
- obutí-kopačky se předělávaly z pracovních bot. 

Hrálo se bez registračních průkazů a zatím nic moc organizovaně.

Složení prvního mužstva:
Pernička, Špunda Oldřich, Gurka Vlastimil, Klimčík František, Fešár, Vrána, Trněný Fr., Krejčiřík, Spáčil, Źáža, Michalík, Vraník, Káňa, Jurček B., Gurka Jaroslav, Pazdera Ol., později Rutta Bedřich, Hlobil Antonín, Zajíček, Hrabalík, Petřík, Mika Alois, Muroň Vlad., Juráš Jaroslav, Koláček Edvin, Hatlapatka a Šimek Karel.

V roce 1947 bylo upraveno nové hřiště více ve středu obce u křižovatky na Černou Vodu za Urbanovým.

Oficielní název TJ Sokol, který je užíván až dodnes vznikl v roce 1948 po sjednocení tělovýchovy. V tomto roce se někteří členové zúčastnili Všesokolského sletu v Olomouci. Byly zahájena pravidelná soutěž, organizovaná OV fotbalového svazu s členskými a registračními průkazy.

Došlo ke značným změnám v mužstvu, neboť někteří hráči pocházející z Černé Vody tam odešli hrát do nově založené organizace.
Velkým problémem byla doprava k zápasům, využívaly se koňské povozy, kola i pěšky.

V roce 1953 9. května se začal hrát pravidelný turnaj v kopané o putovní pohár na počest osvobození a od této doby se hraje každoročně kromě roku 1965.

V roce 1955 se členové zúčastnili nácviku první spartakiády, ženy s zúčastnily cvičení v Praze.

V roce1957 oddíl vyhrál okresní soutěž Sokolských jednot o Štít pohraničí. Poté reprezentoval olomoucký kraj na soutěži, která se hrála v Broumovicích u Opavy, kde se umístili na čtvrtém místě.

V roce 1957 hřiště zabralo místní JZD a Sokolu bylo přiděleno místo na vybudování nového hřiště, které je tam až doposud. Šatny byly v jedné z místních hospod poblíž hřiště.

Prvním oficiálním předsedou TJ Sokol Stará Červená Voda byl pan Zatřepálek Bohumil a sestavu mužstva stavěl pan Pazdera Oldřich.

V roce 1964 při jednom mistrovském zápase došlo k rozepři mezi hráči a rozhodčím po utkání, již v kabině u lomu nad hřištěm. Došlo k inzultaci rozhodčího a následně k zastavení činnosti celé TJ Sokol na jeden rok.

Nucená přestávka byla využita k získání finančních prostředků pro novou činnost. Brigádami na demolicích napůl rozbouraných domů. Ke značnému omlazení mužstva právě došlo při zahájení činnosti v roce 1965. Bylo také sehráno prestižní utkání mezi původním mužstvem a nově sestaveným mužstvem, které přesvědčivě zvítězilo 7 : 4. Další přípravné zápasy sehrálo na turnaji v Černé Vodě který vyhrálo.

V roce 1970 pro nedůvěru stávajícího výboru byl zvolen úplně nový výbor, značně omlazen . Předsedou se stal pan Hubert Reinold . Stav pokladny byl 268,- Kč. Dalšími předsedy byli Danilko Josef, ing. Chovanec František, pod jeho předsednictvím došlo k velkému zlepšení práce v celé organizaci.

Byly navázány družební styky v Blatci – krátce, v roce 1971 v PLR s obcí Lasocice, byly organizovány zájezdy do Petrova na Jižní Moravu s účasti na turnaji.

V roce 1980 a 1985 se členové a členky TJ zapojili do nácviku na spartakiádu, nácvik vždy dokončily jen ženy a cvičily i v Šumperku.

V roce 1983 při reorganizaci ze 4 místa postoupilo naše mužstvo fotbalistů do okresního přeboru.

V roce 1985 domácí mužstvo od rok 1953 poprvé vyhrálo turnaj o putovní pohár a to již nový, pohár MNV na počest osvobození. Zhotoven z broušeného skla.

Od roku 1986 byl do funkce předsedy zvolen pan Burďák Jiří a v tomto roce byla zorganizována oslava 40. výročí založení TJ Sokol Stará Červená Voda dne 21.6.1986. K tomuto byly vypracována rozsáhlá zpráva ze vzpomínek pamětníků a dostupných dokumentů. Nainstalovaná výstava fotografií, která je dodnes v klubovně TJ Sokol.

Od tohoto roku až dodnes je veden zápis každoročně do sokolské kroniky, ze které je možné čerpat další informace.

 

Za TJ Sokol Fidrich Micha
27.12.2005