/Tělovýchovná jednota Sokol Velké Kunětice, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12502
IČ : 689 11 416
Číslo účtu : 151906184/0300
Sídlo spolku : 790 52 Velké Kunětice č.p. 19
Statutární zástupce spolku : Volčík Pavel, 790 52 Velké Kunětice č.151, vol.pavel@tiscali.cz, TM : 736231437