/TJ Sokol Žulová, spolek

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12561
IČ : 480 05 886
Číslo účtu : 219907598/0300
Sídlo spolku : 790 65 Žulová, Hlavní 65
Statutární zástupce spolku: Bc.  Hrubá Libuše, 790 65 Žulová, Hlavní 65, TM : 721878767