/TJ Spartak Mikulovice, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12493
IČ : 190 13 566
Číslo účtu : 274697407/0300
Sídlo spolku : 790 84 Mikulovice, Sokolská 493
Statutární zástupce spolku : Čičáková Jana, 790 84 Mikulovice, Nádražní 468, cicakova@seznam.cz, TM : 737381794