/TJ Sport Mikulovice z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13582
IČ : 013 08 335
Číslo účtu : 257068641/0300
Sídlo spolku : 790 84 Mikulovice, Sokolská 493,
Statutární zástupce spolku : Mrtka Jaroslav, 790 84 Mikulovice, Sokolská 542, j.smrtak@centrum.cz, TM :732922106