/Volejbalový oddíl Jeseník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13426
IČ : 228 13 373
Číslo účtu : 236072991/0300
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Klicperova 951/7
Statutární zástupce spolku : Lasovský Jiří, 790 01 Jeseník, Klicperova 951, jiri.lasovsky@jes.cz, TM : 728079112