/Zlatohorský sportovní klub mládeže, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 15051
IČ : 050 41 686
Číslo účtu : 2601002959/2010
Sídlo spolku : 793 76 Zlaté Hory, Sokolská 298,
Statutární zástupce spolku : Jiří Kalabis, 790 01 Jeseník, Dukelská 940/40,