/Výkonný výbor

Předseda:

Tomáš TEJCHMAN,  790 01 Jeseník, U Kasáren 1268/9
TM : 724 335 962
e-mail: tomastejchman@gmail.com


Tajemník
:

Ing. Josef KALINA,  790 01 Jeseník,  Seifertova 661
TM: 605 406 388,  TZ: 584 412 547
e-mail : cstv.je@email.cz


Členové
:

Radim KUNC,  790 81 Česká Ves,  Polská 333
TM: 604 338 523,  TZ: 974 773 370
e-mail : radim.kunc@seznam.cz 

Mgr. Petr PROCHÁZKA,  790 01  Jeseník,  Zeyerova 658
TM: 602 686 454
e-mail : prochazka@hotelovkajes.cz 

Ing. Milan RÁC,  793 76  Zlaté Hory,  Na Okálech 772
TM: 725 132 711,  TZ: 584 425 184
e-mail : milan.rac@zlatehory.cz 

Svatopluk SEKANINA,  790 01 Jeseník,  Lipovská 1168
TM: 737 258 705,  TZ: 584 428 187
e-mail : karate.jesenik@email.cz 

Mgr. Libor ŠŤASTNÝ,  793 76 Zlaté Hory, Bezručova 109
TM : 777 896 616
e-mail : L.Supino@seznam.cz

Ing. Milan TOUŠEK, 790 01  Jeseník, Alšova 267/4
TM : 734 100 703, TZ : 584 494 320
e-mail : milan.tousek@jes.os.ds.mfcr.cz 


Předseda KRK
:

Jaroslav BLANDA,  790 01 Jeseník, Zlatá stezka 1192/4
TM : 775 972 279
e-mail : jblanda@seznam.cz