ČESKÁ UNIE SPORTU

Okresní sdružení Jeseník

Spolek s názvem Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek (dále jen OS ČUS Jeseník) je samosprávný svazek členů, kteří provozují sport. Sdružuje majetkově a organizačně samostatné a nezávislé spolky se sídly na území okresu Jeseník, které provozují sportovní činnost a další sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto spolky, jako členské subjekty OS ČUS Jeseník, tvoří jeho základní organizační články. Fyzické osoby jsou sdruženy prostřednictvím základních organizačních článků. Více

Aktuality

Naši partneři