Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

  • žáci a žačky
  • junioři a juniorky 
  • muži a ženy 
  • nejlepší kolektiv
  • trenér 
  • kategorie „Osobnost sportu“ 
  • kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region) 
  • zdravotně hendikepovaní sportovci 
  • sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2022. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa:
OS ČUS
Dukelská 1240
790 01 Jeseník

E-mail:
cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2023. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Tajemník OS ČUS
Ing. Josef Kalina