Vyhlášení ankety

Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2023

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2023“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

  • žáci a žačky
  • junioři a juniorky
  • muži a ženy
  • nejlepší kolektiv
  • trenér
  • kategorie „Osobnost sportu“  
  • kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
  • zdravotně hendikepovaní sportovci
  • sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2023. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa: OS ČUS

             Dukelská 1240

             790 01 Jeseník

e-mail: cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2024. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Tajemník OS ČUS

 Ing. Josef Kalina