ZPRÁVA OS ČUS č.5

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S   č. 5/2023
z jednání VV dne 25. . 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Tomáš Tejchman,

Omluveni: p. Mgr. Libor Šťastný,

Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 4/2023 z 22. 5. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-8/2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou ve výši 651.822,99 Kč,
 • výnosová část je ve výši 851.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Vyhlášení ankety nejlepšího sportovce za rok 2023:

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu:

„Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2023“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

 • žáci a žačky
 • junioři a juniorky
 • muži a ženy
 • nejlepší kolektiv
 • trenér
 • kategorie „Osobnost sportu“ 
 • kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné  době ve sportovních klubech mimo náš region)
 • zdravotně hendikepovaní sportovci
 • sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2023. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa: OS ČUS

             Dukelská 1240

             790 01 Jeseník

e-mail: cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2024. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

4. Vložení účetních výkazů za rok 2022 do is.cus:

 • k dnešnímu dni jsou vloženy účetní výkazy za rok 2022 všech sdružených TJ/SK do informačního systému ČUS,

5. Přehled uhrazených členských příspěvků za rok 2023:

K dnešnímu dni nemají uhrazený členský příspěvek ve výši 500,- Kč dle usnesení valné hromady následující sdružené subjekty:

TJ Sokol Bernartice, FK Bělá, TJ Kameník Černá Voda, SK Řetězárna, Dynamo Javorník, Fenix Ski Team Jeseník, Tenisový klub Jeseník, KST Jeseník, SK Lipová-lázně, TJ Spartak Mikulovice, Musher klub Obří skály, TJ Sokol St. Červená Voda, FC Tatran Supíkovice, TJ Sokol Široký Brod, FK Vápenná, Jiskra Velká Kraš, TJ Sokol Velké Kunětice, TJ Vidnava, TJ Skorošice, Klub vodáků Jeseník, Sportovci Vápenná, Tělovýchova Lipová-lázně, FK Stomix Žulová, Jesenický šnek, FK Jeseník, Volejbalový oddíl Jeseník, Karate Klub Jeseník, Basketbal Jeseník, Plavecký klub Jeseník, TJ Sport Mikulovice, eSeNBáci, TJ Jiskra Jeseník, La Pirouette, Force Team Jeseník, Zlatohorský sportovní klub mládeže, M-gym Jeseník, Sport Javorník, Jesenická pohybová školička, Canicross Jeseník.

6.  Čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu TZ:

 • doručena Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 185/07:
  mezi pronajímatelem – Obec Skorošice, a nájemcem – Tělovýchovná jednota Skorošice, spolek,
  ukončení smluvního vztahu k 15. 3. 2023.
 • TJ Skorošice nebude čerpat dotaci na provoz a údržbu na rok 2023 ve výši 5.760,- Kč,

Rozhodnutí VV OS ČUS:

Výkonný výbor OS ČUS rozhodl o přidělení nečerpané částky 5.760,- Kč a nerozdělené částky ve výši 1.840,- Kč spolku Klub vodáků Jeseník.

7.  Došlá pošta:

 • OL KO ČUS: pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
 • TJ Skorošice: Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 185/07,
 • Allianz: oznámení o nové částce ročního pojištění – 2.400,- Kč,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek