JES team Jeseník

ZPRÁVA OS ČUS č. 6/2023

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 6/2023
z jednání VV dne 19. 10. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina,
Omluveni: p. Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 5/2023 z 25. 9. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-9/2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou ve výši 727.907,99 Kč, spolu s dotacemi pro sdružené subjekty výdaje činí 826.627,99 Kč,
 • výnosová část je ve výši 854.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3.  Čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu TZ:

Stav čerpání k dnešnímu dni:

 • TJ/SK, které předložily vyúčtování dotace: FK Bělá, Dynamo Javorník, Šachový klub Jeseník,    Tenisový klub Jeseník, KST Jeseník, FC Tatran Supíkovice, TJ Sokol Široký Brod, TJ Vidnava, SKK Jeseník, FK Stomix Žulová, FK Mikulovice, TJ Sport Mikulovice,
 • TJ/SK, které zatím nedodaly vyúčtování: TJ Sokol Bernartice, SK Řetězárna, Fenix Ski Team Jeseník, SK Lipová-lázně, TJ Sokol Stará Červená Voda, TJ Sokol Velké Kunětice, TJ Zlaté Hory, Klub vodáků Jeseník,
 • TJ/SK, které zatím nedodaly podklady na vyhotovení smlouvy: TJ Kameník Černá Voda, TJ Písečná, FK Vápenná, Jiskra Velká Kraš,

Rozhodnutí VV OS ČUS:
Výkonný výbor OS ČUS rozhodl, TJ/SK jenž nedodaly podklady na vyhotovení smlouvy, nedodají podklady do čtvrtku 26. 10. 2023, bude jejich přidělená částka na dotaci na provoz a údržbu TZ odebrána a přerozdělena jiným subjektům.

4. Přehled uhrazených členských příspěvků za rok 2023:

K dnešnímu dni nemají uhrazený členský příspěvek ve výši 500,- Kč dle usnesení valné hromady následující sdružené subjekty:

TJ Sokol Bernartice, FK Bělá, TJ Kameník Černá Voda, SK Řetězárna, Dynamo Javorník, KST Jeseník, TJ Spartak Mikulovice, Musher klub Obří skály, FC Tatran Supíkovice, FK Vápenná, Jiskra Velká Kraš, TJ Sokol Velké Kunětice, TJ Vidnava, TJ Skorošice, SKK Jeseník, Klub vodáků Jeseník, Sportovci Vápenná, Tělovýchova Lipová-lázně, Jesenický šnek, FK Jeseník, Volejbalový oddíl Jeseník, Karate Klub Jeseník, Plavecký klub Jeseník, eSeNBáci, TJ Jiskra Jeseník, La Pirouette, Zlatohorský sportovní klub mládeže, M-gym Jeseník, Sport Javorník, Jesenická pohybová školička, Canicross Jeseník.

Členský příspěvek se hradí na účet: 107 488 042 / 0300, VS: číslo spolku (3811xxx), částka: 500,- Kč

5.  Přijetí nového člena do OS ČUS Jeseník:

 • na sekretariát OS ČUS byla doručena přihláška do OS ČUS Jeseník, jedná se o spolek:
  JES Team, z.s., IČ: 270 23 397, sídlo spolku: Dukelská 940/40, 790 01 Jeseník,
 • žádost je podána se všemi požadovanými přílohami,
 • VV OS ČUS schvaluje přijetí spolku JES Team, z.s. do Okresního sdružení ČUS Jeseník,

6.  Došlá pošta:

 • ČUS: oznámení o výši členského příspěvku OS ČUS Jeseník na rok 2023,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek