Svolání valné hromady

Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na čtvrtek 6. června 2024 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

Jedná se o volební valnou hromadu.

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, volba  mandátové  komise.
 3. Schválení volebního řádu a volba volební komise.
 4. Zpráva mandátové komise.
 5. Zpráva o činnosti OS ČUS od poslední valné hromady v roce 2023. 
 6. Zpráva o hospodaření s rozpočtem OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2023.
 7. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2024.
 8. Návrh rozpočtu OS ČUS  na rok 2024.
 9. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2024.
 10. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“ v roce 2024.
 11. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty.
 12. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2024.
 13. Diskuse k jednotlivým zprávám.
 14. Volby orgánů OS ČUS Jeseník – předseda OS ČUS, členové VV OS ČUS.
 15. Vyhlášení výsledků voleb.
 16. Usnesení.
 17. Závěr.