Investiční výzva Kabina 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách investiční výzvu Kabina 2024.

https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/kabina-2024-investice/

Zahájení příjmu žádostí: 2. 9. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí:  29. 11. 2024 do 12:00 hod.