Dokumenty ke stažení

 • Výroční zpráva 2017
 • Rozvaha 2017
 • Výkaz zisku a ztrát 2017
 • Pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2013
 • Pokyn předsedy ČUS k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2013
 • Výkaz ČUS 13 - VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
 • Výkaz ČUS 13 - VÝKAZ O MAJETKU
 • Návod k vyplnění výkazů ČUS – roční účetní výkaz
 • Povinnosti občanských sdružení při zpracování osobních údajů jejich členů
 • Přihláška k dobrovolnému sdružení TJ/SK v Českém svazu tělesné výchovy ve smyslu směrnice č. 3/1998
 • Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb