/O nás

Spolek s názvem Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek (dále jen OS ČUS Jeseník) je samosprávný svazek členů, kteří provozují sport. Sdružuje majetkově a organizačně samostatné a nezávislé spolky se sídly na území okresu Jeseník, které provozují sportovní činnost a další sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto spolky, jako členské subjekty OS ČUS Jeseník, tvoří jeho základní organizační články. Fyzické osoby jsou sdruženy prostřednictvím základních organizačních článků. 

Sídlem OS ČUS Jeseník je obec Jeseník na adrese Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník 

OS ČUS Jeseník bylo přiděleno IČ : 64095649 

Základním účelem a hlavní činností OS ČUS Jeseník je vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v jeho základních organizačních článcích sdružených spolků, to je sportovních klubech (dále jen SK), tělovýchovných jednotách (dále jen TJ) a v základních organizačních článcích jednotlivých národních sportovních svazů, které jsou ustaveny dle stanov či jiných předpisů těchto sportovních svazů.

Nejvyšším orgánem OS ČUS Jeseník je valná hromada, která se schází jedenkrát ročně. Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených spolků podle zásady, že každý sdružený článek vysílá na valnou hromadu 1 svého zástupce.